סניף רעננה טלפון: 09-7722553, סניף רמת גן טלפון: 03-7521731
סניף רעננה טלפון: 09-7722553, סניף רמת גן טלפון: 03-7521731

ליאוררואה חשבון ליאור וורסל מסביר לכם כל מה שצריך לדעת על זכויות הורים במשפחות אומנה מבחינת דיני עבודה, ביטוח לאומי ומס הכנסה

-

זכויות הורים במשפחת אומנה

במדינת ישראל קיימים מאות אלפי ילדים בסיכון שהוצאו ומוצאים ממשפחתם, ילדים אלו מועברים למשפחות אומנה עד לתקופה שההורים כבר לא יהוו סיכון לילדיהם.

לפעמים הילדים מוצאים בשלב מסויים לצמיתות ממשפחתם ואז הליך האומנה הופך להיות הליך של אימוץ.

משפחת אומנה הינה משפחה שעברה הליך שבסיומו מי ששר הרווחה והשירותים החברתיים הסמיכו לכך קבע כי הם זכאיים לקבל ילד (או יותר) לגידול בביתם לתקופה לא ידועה

במהלך התקופה הילד נפגש לפי סידורים שקבע בית המשפט עם הוריו הביולוגים (במידת האפשר)

 

להלן הזכויות המגיעות להורים במשפחת אומנה

 

סעיף 9 לחוק עבודת נשים , תשי"ד 1954 מחיל את מרבית הזכויות המוקנות לעובדת לאחר לידה גם על עובד (עובדת) המקבל לביתו ילד לשם אומנה.

הזכויות מוקנות לילדים שגילם אינו עולה על 10 שנים למטרת אומנה לפרק זמן שאינו פחות משישה חודשים.

 

חופשת לידה

  1. חופשת הלידה של הורה במשפחת אומנה אשר קיבל לביתו ילד שמלאו לו שלוש שנים לפחות היא ארבעה שבועות מיום קבלת הילד לביתו של ההורה במשפחת אומנה, אם לילד טרם מלאו 3 שנים, חופשת הלידה תהא בת 26 שבועות.
  2. יום הלידה יחשב כיום קבלת הילד לביתו של ההורה במשפחת אומנה ובלבד שחלפה שנה לפחות מתום חופשת לידה קודמת או מתום תקופת היעדרות קודמת מעבודה עקב הארכת חופשת לידה לפי סעיף 7(ד) לחוק.
  3. חופשת "לידה" עם הגנה מלאה מפיטורי מעביד, תשלום חופשת הלידה על ידי המוסד לביטוח לאומי.
  4. קבלת יותר מילד אחד מאפשרת להאריך את "חופשת הלידה" בשלושה שבועות נוספים בעד כל ילד נוסף
  5. אם הילד חייב להשאר בבית חולים או לחזור לאישפוז, תוך תקופת חופשת הלידה, ניתן להאריך את חופשת הלידה לתקופה שלא תעלה על תקופת האישפוז אך לא יותר מ 10 שבועות או לפצל את חופשת הלידה כך ששלושה שבועות או יותר יהיו תכוף לאחר יום הלידה ויתרת החופשה תחל במהלך תקופת האשפוז או עם סיומה;
  6. אם נעדר אחד מבני הזוג למשך תקופה קצרה מאמור לעיל, רשאי בן זוגו להיעדר מעבודתו על פי אותם סעיפים למשך יתרת התקופה האמורה.
  7. המעביד חייב להמשיך לשלם לקופת הגמל בעד התקופה שבעדה שולמו דמי לידה, אם התקיימו בינו לבין מעבידו יחסי עובד ומעביד במשך חמישה עשר חודשים לפחות לפני יום קבלת הילד לביתו של ההורה במשפחת אומנה.
  8. חל איסור פלילי על המעביד להעסיק בתקופת "חופשת הלידה"

 

איסור פגיעה בהיקף המשרה או ההכנסה

עובד או עובדת שמסרו הודעה על כוונה לשמש הורה במשפחת אומנה מקבל הגנת החוק לתקופה מיום מסירת ההודעה עד יום קבלת הילד לביתם או עד תום תשעה חודשים מהמועד שבו קיבלו הודעה מאת מי ששר הרווחה והשירותים החברתיים הסמיכו לכך כאמור בהגדרה "הודעה על כוונה לשמש הורה במשפחת אומנה", לפי המוקדם.

 

עובדת או עובד יודיעו למעבידם , סמוך למועד התרחשותו על הפסקת אומנה שלגביה מסרו הודעה מוקדמת.

 

פיטורים

חל איסור לפטר עובד (עובדת) שהיא הורה במשפחת אומנה בתקופה הרשומה מעלה ללא היתר.

חל איסור לפטר הורה במשפחת אומנה במשך 60 יום שלאחר תום "חופשת הלידה"

 

התפטרות המזכה בפיצויים.

קיבלה לביתה, למטרת אומנה, כהורה במשפחה שאושרה בידי מי ששר הרווחה והשירותים החברתיים הסמיכו לכך לשמש כמשפחת אומנה, ילד שגילו אינו עולה על עשר, ובתוך תשעה חודשים מיום קבלת הילד כאמור התפטרה כדי לטפל בו, ובלבד שניתן אישור מאת מי ששר הרווחה והשירותים החברתיים הסמיכו לכך כי ההתפטרות נדרשה מטעמים של טובת הילד.

 

גימלת הלידה מביטוח לאומי

הגימלה תשולם לאחד מבני הזוג, לפי בחירתם, ובלבד שלא תשולם גמלה –

(1) לשני בני הזוג, בעד אותו פרק זמן, בשל אותו ילד;

(2) לאחד מבני הזוג, בעד תקופה הפחותה מ-21 ימים רצופים

 

מחלת ילד

מחלת ילד תחשב גם במקרה של מחלת ילד במשפחת אומנה בתנאי שההורה הטבעי לא ניצל את זכותו להיעדרות.

 

שעת הנקה

להורה במשפחת אומנה העובד משרה מלאה זכות להעדר שעה ביום ללא ניכוי מהשכר במשך ארבעה חודשים מתום "חופשת הלידה"

 

חבות המס 

סעיף 66ב לפקודת מס הכנסה דן במשפחה אומנת, על פי הסעיף, יראו 75% מההכנסה כהכנסה מיגיעה אישית של האישה

בשנת 2016 תוקן החוק וכעת כל ההכנסה הזו פטורה ממס

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.