סניף רעננה טלפון: 09-7722553, סניף רמת גן טלפון: 03-7521731
סניף רעננה טלפון: 09-7722553, סניף רמת גן טלפון: 03-7521731

mario רו"ח וורסל מריו מסביר איך מבצעים את מפקד המלאי (ספירת מלאי) באופן נכון

-
מפקד המלאי

מפקד המלאי לסוף שנה

מועד המפקד
עם התקרב מועד תום שנת המס, יש לערוך את מפקד המלאי

אם לא ניתן לספור את המלאי בסוף השנה, ניתן יהיה לערוך את המפקד בתאריך אחר, הסמוך ככל האפשר ליום המאזן, אך במקרה כזה יש לערוך מראש את כל הסידורים הדרושים לתיאום כמותי בין רשימות המלאי בתאריך המפקד ובין רשימות המלאי הסופיות שייערכו בכל מקרה ליום המאזן.
היערכות  זו צריכה לכלול רישום מדוייק של כל הטובין הנכנסים והיוצאים מהעסק, בין תאריך המפקד לבין תאריך המאזן, וזיהויים ברשימות המלאי.

בכל מקרה, נבקשכם להודיענו מראש על תאריך המפקד המתוכנן על ידכם, לצורך תיאום ביקור של נציג משרדינו.

כמו כן, הננו מפנים תשומת לבכם לכך, שאם הפרש הזמן בין יום המפקד ובין יום המאזן עולה על 10 ימים, חובה להודיע על כך בכתב, ומראש, גם לפקיד השומה.

עריכת המפקד
רשימות המלאי צריכות לכלול את כל הטובין שבבעלותכם או ברשותכם.
טובין השייכים לאחרים ונמצאים ברשותכם  (כגון טובין במשגור),  יירשמו בנפרד.
כמו כן, עליכם לערוך רשימת הטובין שבבעלותכם,  הנמצאים,  בתאריך  המפקד, אצל אחרים  (סחורה שנשלחה לעיבוד, טובין במחסני ערובה וכד').
גיליונות הספירה צריכים להיות ממוספרים מראש במספר עוקב . בראש כל גיליון יצויין תאריך המפקד ומקום אחסון הטובין. רצוי לערוך רשימה ב- 3 עותקים לפחות.
הרשימות תיערכנה לפי הקבוצות הבאות: חומרי גלם, חומרי  אריזה, חומרי  עזר, תוצרת בעיבוד, מוצרים מוגמרים וכד'.

הרשימות יירשמו בדיו ולא בעיפרון,  ויכללו לפחות פרטים אלה:
תיאורם של הטובין, באופן המאפשר זיהוי סוגם.
מצבם, אם אינו תקין (מיושנים, מקולקלים, במחזור איטי, פסולת וכד').
היחידה, לפיה נמדדת הכמות (ק"ג, מטרים, תריסרים וכד').
הכמות (מספר היחידות כאמור לעיל).
רצוי להשאיר מקום ל- 2 טורים נוספים שימולאו במועד מאוחר יותר, והם: מחיר היחידה ושווי כולל  (מספר היחידות מוכפל במחיר).
תוצרת בעיבוד תירשם תוך ציון שלב העיבוד (רמת הגמר) במועד הספירה.
האחראי על הספירה יחתום בכל גיליון ויציין את שמו המלא.

חישוב שווי המלאי
חישוב השווי ניתן להיעשות במועד מאוחר יותר. בחישוב השווי, אין לכלול טובין שאינם שייכים לכם (כגון שנמכרו לפני תאריך המאזן), אך יש לכלול פריטים הנמצאים ברשותם של אחרים והשייכים לכם.

השווי יחושב, בדרך כלל, לפי העלות (לא כולל מע"מ). אולם,  במקרה של טובין שאינם תקינים (ראה לעיל), או שמחיר מכירתם המשוער נמוך מהעלות, יחושב השווי לפי ערך המימוש הנקי, והדבר יודגש ברשימה,  תוך ציון בסיס החישוב. עלות תחושב לפי שיטת "FIFO"  (נכנס ראשון יוצא ראשון), או לפי זיהוי ספציפי של מחיר קניית הסחורה.
מומלץ, כי מלאי ללא ערך וללא נחיצות עסקית (מלאי מת) ינופה מהמלאי העסקי ע"י מכירתו עוד לפני המפקד, דבר שיקל על הערכת שווי המלאי.
בכל מקרה של ספק או בעיות כלשהן שיתעוררו בחישוב השווי, נבקשכם להודיענו על כך. חישוב שווי המלאי ייעשה על גיליונות המפקד.
מלאי מת
אם קיים "מלאי מת" או "מלאי גוסס" יש צורך להוכיח זאת, לכן עדיף לנסות להיפטר ממלאי זה ע"י  מכירת המלאי במחיר הזדמנותי, וכך אפשר יהיה  להוכיח, שהמלאי נמכר בערך נמוך או שלא נמכר כלל,  ולכן אין לו כל ערך.
מוטב שלא להשאיר "מלאי מת",  שכן עצם קיומו פותח פתח לדיונים על אמיתותו.
ישנה אפשרות נוספת והיא,  להשמיד את המלאי לאחר מתן הודעה מוקדמת לפקיד השומה.  למעוניינים באפשרות זו נא לפנות למשרדינו.

שמירת הרשימות
רשימות המפקד המקוריות מהוות חלק בלתי נפרד ממערכת החשבונות, ויש לשמרן במשך שבע שנים מתום שנת המס, או שש שנים מיום הגשת הדו"ח על ההכנסה  – הכל לפי המאוחר יותר.
פקידי השומה נוהגים לדרוש לפעמים רשימות מפקד המלאי זמן קצר לאחר תאריך המאזן.
במקרים כאלה, עליכם להמציא לפקיד השומה, מיד עם קבלת הדרישה, העתק אחד מרשימותהמפקד המקוריות,  בלי להמתין לחישוב השווי.

העברת עותקים למשרדנו
עם גמר הספירה, יש להעביר למשרדנו עותק מלא וחתום של רשימות הספירה.
במידה שאתם מעוניינים בהסברים נוספים או הדרכה כלשהי, נבקשכם להתקשר למשרדנו.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.