סניף רעננה טלפון: 09-7722553, סניף רמת גן טלפון: 03-7521731
סניף רעננה טלפון: 09-7722553, סניף רמת גן טלפון: 03-7521731

הגעת למחלקת החקירות של מס הכנסה ? מעט עצות ראשוניות כיצד לנהוג

לרוב, קיימים סימנים סביבתיים המעידים על תחילתה של חקירה כנגדך על ידי רשויות המס.הסימנים כוללים חקירת לקוחותיך, תשאול הרואה חשבון המבקר של החברה ודרישות לקבלת חומרמרשויות המס. כל הסימנים הנ"ל אמורים להדליק אצלך נורה אדומה לתחילתה של חקירהנורה שאולי תסייע לך להתמודד עם העתיד לבואויפה שעה אחת קודם….

במסגרת החקירה הראשונית של רשויות המס, אשר הנה בדרך כלל סמויה, יש להיזהר מביצוע מעשים אשר ביצועם יכול לגרור אישומים חמורים יותר ואף עשויים להוות עילה למעצר או מעצר עד תום ההליכים: עבירותשל שיבוש הליכיםהשמדת ראיות או הטרדת עדים, הנן עבירות אשר יכולים להינתן בגינן סנקציות עוד לפני שהחלה חקירה גלויה בנושא, או אפילו לפני שנפתחה חקירה סמויה. ישנן גם עבירות אחרות אשר מן הראוי להיזהר מלבצעןכגון שיבוש הליכי חקירה בדרך של תיאום עדויות או השמדת ראיות. לכן יש צורך בערנותמוגברת והימנעות ממהלכים ללא ייעוץ משפטי אצל מומחים למס ופלילים, תוך זהירות מוגברת מעבירות של שיבוש חקירה והליכי משפט כאמור.

במסגרת הייעוץ אצל עו"ד המומחה כאמור, יש להתנהל בשקיפות ובגילוי מול אותו עורך דין ו"לשים את כל הקלפים על השולחן". חובה למסור לו את כל המידע הרלוונטי כדי שהייעוץ ותכנון האסטרטגיה בה ינקוט הנישום או החשוד יהיו הטובים והחכמים ביותר. צריך להיזהר מלשוחח על המקרה והחקירה עם אנשים נוספים (מלבד עורך הדין) וכבר היו מקרים בהם ברשימת עדי התביעה נכללו מכרים וחברים של החשוד.

במהלך החקירה, באם הנך חושש ממתן תשובה שעשויה להפלילך, זכור כי מוקנית לך על פי חוק זכות השתיקה, הגם שזו תשמש חיזוק לראיות נגדך ככל שתהיינה כאלו– בעניין זה היוועץ בעורך דינך אשר יסביר לך את זכויותיך על פי חוק, בטרם ובסמוך לחקירתך ככל שניתן

ברגע שהחוקרים באים למשרדך או למשרד רואה החשבון המייצג אותך ברשויות, מטרתם על פי פקודת סדר הדין הפלילי היא גילוי עבירותעיכוב חשודים ותפישת ראיות. הם זכאים על פי צו לערוך חיפוש, וגם חומר חקירה ממוחשב נכלל בתוך החיפוש המותר לרשויות החוקרותאך כמובן שחיפוש כזה חייב שייעשה על ידי איש מיומן לצורך ביצוע חקירה זו. כאשר מגיע חוקר מיומן יש לבדוק את הסמכתו לעניין זה, כמו כן בדיקת רשות החיפוש בצו. בנוסף, כשהחוקרים מגיעים יש לבדוק בתחילה את היותם חוקרים מוסמכים על ידי הצגת תעודות חוקרים. מיד בעת הגעתם צריכים הם להציג צו חיפוש משופטצו אשר אמור לאשר את החיפוש תוך רישום המיקום הספציפי בו הם מחפשים בתוספת חותמת בית המשפט. הצו הניתן על ידי בית המשפט תקף לשלושים יום.

בעת תחילת חיפוש, ניתן לבקש מהחוקרים להמתין כמה רגעים כדי שתוכל להתייעץ עם עו"ד מומחה בתחום, אך החוקרים אינם מחויבים להמתין, כמו כן ניתן ורצוי לבקש לדעת את פירוט החשדות וסיבת החיפוש. מומלץ שבעת החיפוש יהיה נוכח עו"ד או יועץ משפטי מומחה בתחוםאך החוקרים אינם צריכים להמתין לו

חיפוש צריך להיערך בפני שני עדים שאינם שוטרים, ובמידה ואין שני עדים כאלו אין החיפוש חוקי. רצוי שלא להיכנס לעימותים מיותרים עם החוקרים, וכמו כן אין להפריע להם במהלך עבודתם, שכן הדבר עשוי לגרור האשמה נוספת שמהווה עבירה פלילית אף היא. רצוי לסייע להם לפי בקשתם, אך צריך להיזהר לא למסור להם מידע מעבר לנדרש על ידם. במידה וקיימת הפרעה ממשית על ידי חשוד או מי מטעמו מוסמכים החוקרים אף לעכבו וכן לבצע מעצרים.

מומלץ באותו יום של החקירה לא לענות לטלפונים ולא לשוחח עם גורמים נוספים בחברה או בעסקהקשורים בחקירה. אסור להעלים חומר במהלך החיפוש, עבירה זו הינה עבירה פלילית חמורה של שיבוש הליכי חקירה. במהלך החקירה כנראה שינסו לגבות הודעות מעובדים של החברה , ספקיה וכיו"ב. על פקודת סדר הדין הפלילי, אסור לבקש מן החשוד לעזוב את מקום העבודהוכל מסמך שנתפס על ידי החוקרים חייבים הם לסמנו ולערוך רשימת מלאה של המסמכים שתפסו. אותה רשימה צריכה להיחתם על ידי העדים ועותק הימנה יימסר לחשוד או הנחקר ממנו נתפסו המסמכים, תוך ציון מדויק של כל מסמך שנתפס, המקום השעה ופרטי החוקרים שתפסו אותם. אסור לחוקרים לאיים על החשוד, ובמידה ואוימתם יש לדווח מיידית לעורך דינכם כדי שירשום את הדברים במדויק, ויפעל בהתאם.

העדים לחיפוש צריכים לוודא שדוח החיפוש מלא וכולל תאריך, שעות, מיקום, שמות העדים, בעלי המקום, חתימות החוקרים והמחפשים. יש לבדוק שהמסמכים שנלקחו בפועל הם שנרשמו בדוחוכדאי אפילו לצלם את כל המסמכים שנתפסו לאחר שסומנו. בסמכות החוקרים אמנם לסרב לבקשתהצילום אך רצוי לבקש. הטענה לצילומם המסמכים תהא הפרעה בתפקודו היומיומי של העסק על ידי תפיסתם של המסמכים וגרימת נזק באי מתן האפשרות לצלמם. כמובן שיומנים וחומר שוטף רצוי לצלם

על מסמכים משפטיים שיחפצו החוקרים לתפוס ניתן לטעון לחיסיון, ובמידה והגיעו עיתונאים למעמד התפיסה יש לדווח במיידי לעורך הדין המייצג הואיל וניתן לראות בכך משום התנהגות פסולה מטעם הרשויות אשר תוכננה מבעוד מועד ונועדה ליצור לחץ על הנחקר. בכל עת, גם אם נמצאו מסמכים המפלילים אותך לכאורה, יש לשמור על קור רוח

היה וזומנתם מבעוד מועד לחקירה בפני נציג רשויות המסיש לפנות לעניין זה את כל היום. אל תקבעו פגישות באותו יום. אל תשכחו שזכותכם להיוועץ בעורך דינכם בטרם הנכם הולכים להיחקר, ורצוי לקבוע זמן להכנה מוקדמת אצל עו"ד מבעוד מועד על מנת להיערך כיאות לחקירה. על מנת כדי לפשט את ההליכים רצוי לערוך בירור מוקדם על נושא החקירה, מהם החשדות, מהי העבירה נשוא החקירה, ואצל עורך הדין רצוי לרענן אתהתשובות לשאלות בהתאם לחומר המצוי אצלך.

החקירה יכולה להיערך במשרדך או במשרדי רשויות המסבמידה ומזמינים אותך לחקירה בטלפון יש לבקש בנוסף גם זימון כתוב. יש לרשום את שם החוקרמספר הטלפון שלו ומקום התשאולכדי למוסרו אח"כ לעורך דינכם. צריך לזכור שההמתנה לחוקר עשויה לארוך זמן רב ולעיתים המתנה ארוכה אף מקורה ביזמה של החוקרים ומיועדת לגרום ללחץ מסוים אצל הנחקר. מכל מקום, רצוי להצטייד באוכל ושתייה, בחומר קריאה, בתרופות או בכל דבר אחר הדרוש לכם כדי להעביר זמן המתנה ממושך

קחו בחשבון כי הנעשה בחדר החקירות ואף מחוצה לו מתועד ומצולם. על כן יש להמנע משיחות עם זרים ואחרים בעת ההמתנה לחקירהלפניה ואחריה.

בכניסה לחדר החקירות יש להראות שיתוף פעולה ודרך ארץלנהוג באדיבות כלפי החוקר. יש לזכור כי החוקר בסופו של יום מבצע את עבודתו. במידת הצורך יש לעדכנו אודות מגבלות רפואיות, צורך בנטילת תרופות ופגישות שנקבעו לאחר החקירהיחסי עוינות שנפתחו עם החוקר טרום התשאול והחקירה יכולים להעיב על צורת החקירה ויחסו של החוקר כלפי הנחקר. חשוב לברר בטרם החקירה מהו מעמדך, אם הנך נחקר כחשוד או כעדכיון שיש לכך השלכות על האזהרות שאמורים להזהיר אותך טרם החקירהוכמובן שלגבייך קיימות השלכות גם על ההתנהלות במשך תקופת החקירה

בתחילת החקירה החוקר ישאל שאלות על נושאים כלליים כדי ליצור הרגשת נוחות ושיחה עם הנחקרבשלב זה צריך להיזהר ממתן מידע על חייך האישיים. צריך לזכור שלמרות שהתיעוד על ידי החוקר לא תמיד נראה, צריך לצאת מתוך נקודת הנחה שהכול מתועד בכתב, או מוקלט או מצולם. אין דברים שנזרקים לחלל האוויר בחדר החקירות שאינם מתועדים. צריך לשים לב לכל התרחשות ולהבין שאינה מקריתיציאתו של חוקר מהחדר כמו גם שיחת טלפון שהוא מקיים במהלך החקירה אינה מקרית ובדרך כלל מהווה חלק מטקטיקת החקירה ונועדה ליצור מצג מסוים בעיני הנחקר

בנוסףצריך להבין שכל אמירות החוקרים הנן מכוונות, ואמירות מסוג "אנחנו יודעים עליך הכול", "כבר תפרנו את התיק שלך" ו-"מטרתי היא לסייע לך" הם אמירות מכוונות, בעוד שמטרתו האמיתית של החוקר היא לדלות ממך את המידע במידה ואתה עד, או להוציא ממך הודיה במידה ואתה חשוד.

התשובות לחוקר חייבות להיות רק במסירת עובדות מקצועיות. צריך לבקש מהחוקר להתמקד בשאלותיו ולא לגלוש לשאלות כלליות במידה ותוך החקירה מנסה לנתב אותך לנקודות אחרותמומלץ לספר האמת תוך גיבוש טקטיקת תשובות מדויקת עם העו"ד. אם השאלה אינה מובנת אפשר לבקש מהחוקר שיסבירהצריך לדרוש את הצגתם המלאה של המסמכים שאליהם הנך מתבקש להתיחס בחקירה, ולנסות להוציא מידע מהחוקרים על כוונותיהם, כיוון שגם להם קשה לשמור סודות והמידע יכול לשמש את עוה"ד שלך במתן הייעוץ והבנת הגישה והטכניקה של החקירה.
וטיפ חשוב נוסף לסיום – אם הגעת למצב דברים שבו הנך חש שחקירה הולכת להיפתח כנגדך, התייעץ רק עם עו"ד המתמחה בהליכי מס פליליים. תחום זה דורש נייון והתמקצעות ספציפיים ולא תמיד עורכי דין שאינם אמונים עליו ומנוסים בוידעו לייעץ בצורה נכונה   

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.