סניף רעננה טלפון: 09-7722553, סניף רמת גן טלפון: 03-7521731
סניף רעננה טלפון: 09-7722553, סניף רמת גן טלפון: 03-7521731

כחלק מהמלחמה של רשות המיסים לאתר חוות דעת המעניקות יתרון מס למקבל, פורסם טופס חדש (טופס 1345) המחייב להצהיר במסגרת הדוח השנתי על קבלת חוות דעת כזו

-
חוות דעת

דיווח בגין חוות דעת

רשות המיסים פרסמה טופס חדש , טופס 1345 "דיווח בגין חוות דעת"

אדם שקיבל חוות דעת בכתב חתומה על ידי נותן חוות הדעת שהעניקה לו יתרון מס כהגדרתו בסעיף 131 ד בשנת המס שלגביה הוגש הדוח, ידווח עליה בדוח שהוא חייב בו לפי סעיפים 131 ו- 166 אם התקיים לגביה האמור בסעיפים 1 או 2 להלן:  

 1. שכר הטרחה בגין חוות הדעת הוא סכום של 100,000 ₪ לפחות , שהוסכם בין הצדדים כי ישולם  בעד חוות הדעת בגין חיסכון המס המרבי הכולל שייווצר למקבל חוות הדעת, והוא תלוי כולו או חלקו בסכום יתרון המס שייווצר למקבל חוות הדעת.
 2.  חוות הדעת היא תכנון מדף, קרי, חוות הדעת שהתקיים לגביה אחד מאלה:
 • כוללת בעיקרה תוכן אחיד באותו נושא, שניתנה במישרין או בעקיפין, על ידי נותן חוות הדעת , לשלושה לפחות, בתוך תקופה של שנתיים שאינם קרובים ולא מתקיימת ביניהם שליטה של אדם אחד במשנהו, והיא אינה תלויה בעיקרה בנסיבותיו המיוחדות של מקבל חוות הדעת.
  מי שנתן חוות דעת שהיא תכנון מדף כאמור בסעיף קטן זה יודיע על כך למי שקיבל אותה, ובלבד שהוא האדם השלישי ואילך שלו ניתנה חוות הדעת.
  לעניין זה:

  קרוב – כהגדרתו בפסקאות ( 1) או ( 2) בסעיף 88
  אמצעי שליטה ושליטה – כהגדרתם בסעיף 85 א. 
 •         נותן חוות הדעת הציע את חוות הדעת למקבל ביזמתו , והמקבל חויב בחובת סודיות לגבי תוכנה, כולה או חלקה. 
 1. הסעיף יחול על יחיד או חבר בני אדם שהכנסתם בשנת המס, למעט הכנסה כמשמעותה בסעיף 89 (ריווח הון)  , עולה על 3 מיליון שקלים חדשים או על יחיד או חבר בני אדם שהכנסתם כמשמעותה בסעיף 89 (רווחי הון) , בשנת המס, עולה על מיליון וחצי שקלים ובלבד שחוות הדעת ניתנה בקשר לאותה הכנסה.

 2. הסעיף לא יחול על מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9 (2) לפקודה.

 

אדם שלא דיווח על חוות דעת כאמור בסעיף 131 ד לפקודה , יראו אותו כאילו לא הגיש את הדו"ח לפי סעיף 131 או 166 לפי העניין.

 על חוות דעת שמקבלה לא דיווח עליה כנדרש בסעיף 131 ד יחול  קנס גרעון.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.