שינויים בשנת 2012 בהכנת משכורות
היערכות בעקבות אישור חוק טרכטנברג בכנסת
הטבות מס באילת
פעולה חכמה בשוק ההון תחסוך לכם מס רב
משפחות עם ילדים עד גיל 5 יקבלו הקלות נוספות במס
זיכוי לאבות בגין ילדים קטנים – בתנאים מסויימים גם לנשים
"מכירה ורכישה רעיונית" של ניירות ערך בבורסה בחודש דצמבר 2011
הערכות לקראת סוף שנת המס 2011
בעקבות התעקשות ועדת הכספים, שונה מתווה המס של 2012
עודכנו תעריפי אש"ל לשנים 2009-2010
נוהל גילוי מרצון על נכסים והכנסות מחוץ לישראל
שינויי חקיקה החל משנת 2012 – חלק ג' - נקודות זיכוי לאב
שינויי חקיקה החל משנת 2012 – חלק ב' - מיסוי שוק ההון
שינויי חקיקה החל משנת 2012 – חלק א' - מיסוי יחיד
שינוי אחוז ריבית זקופה – סעיף 3 (ט)
ארכיון

הרשמה לניוזלטר

עסק חדש

כל ההכוונה לפתיחת עסק חדש  הדרכה ותשובות לכל השאלות

פגישה ראשונה ללא תשלום    וללא התחייבות אצל רואי חשבון


עמוד הבית מידע מקצועי מאמרים מס הכנסה-מאמרים 2006-2011

החל משנת המס 2010 טופס 6111 יוגש מקוון באינטרנט או בשע"מ

פורסמה הנחיה של רשות המיסים לגבי טופס 6111 לשנת 2010
נכתב בתאריך 24/02/2011
רשות המיסים

המאמר עדיין לא דורג

 

רקע

החל מהדוחות המוגשים לשנת המס 2005 , נוסף נספח חדש לדוחות השנתיים המוגשים לרשות המסים ובו מפורטים סעיפי הדוחות הכספיים. במסגרת זו יפרט כל עסק את סעיפי הדוחות הכספיים (דוח רווח והפסד ומאזן)  לרבות דוח התאמה לצורכי מס, על גבי טופס מפורט ומקודד,

שמספרו 6111 המהווה נספח לדוח השנתי להלן, ("הטופס)

 

על פי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה (להלן "הפקודה") ,  קיימת חובת הגשת דוח שנתי בצירוף

נספחיו לרשות המסים. הדוח יפרט את ההכנסה ובהתאם לפקודה ולתקנות, יצורפו אליו מאזן

ודוח רווח והפסד.

על פי שיטת הדיווח הקיימת, מצורפים הדוחות הכספיים לדוח השנתי כאשר קיימת שונות רבה

ברמת פירוט הסעיפים ואופן הצגתם. חוסר האחידות בדיווח בשיטה זו פוגם ביכולת קליטת נתוני

הדוחות הכספיים וניתוחם. הדרישה המורחבת, כפי שיוסבר להלן, נועדה לקלוט באופן יעיל,

ממוחשב ומדויק את כל סעיפי הדוח הכספי.

בטופס שמספרו 6111 , משובצים כל נתוני הדוחות הכספיים באופן אחיד, מפורט ומקודד. טופס

זה יצורף כנספח לדוחות אותם מגישים למס הכנסה בעלי העסקים שיפורטו להלן. הטופס מהווה

חלק מן הדוח השנתי המוגש לרשות המיסים, לכל דבר ועניין.

 

ראוי להדגיש כי הטופס אינו בא במקום הדוחות הכספיים הערוכים והמבוקרים על ידי מייצגים,

אלא כתוספת להם והוא אינו מחליף דוח או נספח הן לגבי נישומים המדווחים על בסיס מזומן והן

לגבי נישומים המדווחים על בסיס צבירה.

 

על פי סעיף 240 ב(ג) לפקודה החל מהדוחות המוגשים לשנת מס 2010 ואילך חלה חובה להגיש את הטופס באופן מקוון. טופס "מקוון" יחשב כטופס ששודר באמצעות האינטרנט או ששודר על ידי מייצגים המחוברים למערכת המחשב של רשות המסים.

 

 

מי חייב בהגשת הטופס

הדרישה לדיווח אחיד בדוחות הכספיים על גבי טופס 6111 תחול על כלל בעלי העסקים, למעט

חריגים כמפורט להלן: כל מי שחל עליו סעיף 3 (ז)  לפקודה, בנקים, חברות ביטוח וחקלאים. ענפים אלו ישולבו בעתיד בטופס ולחלקם תיבנה מתכונת דיווח ספציפית.

 

בנוסף, על פי החלטת מנהל הרשות שפורסמה, תינתן הקלה לגבי חובת הדיווח באמצעות טופס

 6111 גם לגבי שנת המס 2010 כדלקמן:

חובת הדיווח המלא על גבי טופס 6111 לא תחול על חברות ובעלי עסקים קטנים בעלי מחזור עסקי . הקטן מ- 300,000 כהגדרתו בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) ,  התשל"ג  1973

 

מי חייב בהגשת הטופס באופן מקוון

טופס מקוון יחשב כטופס ששודר באמצעות האינטרנט או בשידור על ידי מייצגים המחוברים

למערכת המחשב של רשות המסים.

הדרישה להגשת הטופס באופן מקוון תחול על מי שחייב בהגשת הטופס ושהוא אחד מהמפורטים:

1. חברה;

2. מי שחלה עליו חובה לנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה, בהתאם

    להוראות ניהול פנקסי חשבונות שנקבעו לפי סעיף 130 לפקודה ;

3. מי שמנהל מערכת חשבונות ממוחשבת, בהתאם להוראות ניהול פנקסי חשבונות. כלומר

    כל מי שמנהל אחד מספרי החשבון ו/או התיעוד אשר הוא חייב לנהל לפי הוראות ניהול

    פנקסים וניהלם באמצעות מחשב, ייחשב כמי שמנהל מערכת חשבונות ממוחשבת לעניין

    הדרישה לשידור הטופס באופן מקוון. יובהר כי גם ניהול חלקי באמצעות מחשב ייחשב

    כניהול מערכת חשבונות ממוחשבת.

 

הדרישה לדיווח באופן מקוון תחול לגבי דיווח בשל שנת המס 2010 ואילך.

 

 

הגשה של נישום המדווח על בסיס מזומן

אם הנך חייב בהגשת דוח שנתי ומדווח על בסיס מזומן ואינך עורך מאזן לתום שנת המס, עליך

להגיש חלקים א' וב' של הטופס, דהיינו, דוח רווח והפסד ודוח התאמה למס.

 

הגשה של נישום המדווח על בסיס צבירה

אם הנך חייב בהגשת דוח שנתי ומדווח על בסיס צבירה והנך עורך מאזן לתום שנת המס, עליך

להגיש את הטופס בשלמותו על כל חלקיו: חלק א (רווח והפסד) , חלק ב' (דוח התאמה למס) , וחלק ג' (מאזן).

 

למען הסר ספק מודגש בזאת כי הטופס יוגש על פי כל הכללים החלים לגבי הגשת דוחות כספיים

ושנתיים למס הכנסה, לאחר פקודות יומן מתקנות, דהיינו, דוחות כספיים חתומים על ידי

המנהלים בצירוף חוות הדעת החתומה על ידי רואה החשבון מבקר הדוחות הכספיים, במקרים

בהם נדרש הדבר.

הטופס מאפשר לעיתים הצגה מפורטת יותר של סעיפים, אשר אינה משנה את התוצאות

העסקיות בהשוואה לדוח הכספי.

 

 

לפרטים נוספים יש לקרוא את המאמר המלא על טופס 6111


דוח מקוון  6111  דוח שנתי 2010 
  תגובות  חזור למעלה עמוד להדפסה שלח לחבר דירוג המאמר להוספת תגובה  לקבלת RSS

| More

הפוך לדף הבית   |   דף הבית   |   הנהלת חשבונות   |   תקנון   |   ניוזלטר   |   ארכיון חדשות   |   קישורים   |   English   |   מפת האתר   |   צור קשר   |   החזרי מס

2009 © כל הזכויות שמורות לוורסל את וורסל רואי חשבון

פותח ע"י Guru4rent ועוצב ע"י Varydesign