חגים
טבלאות דיני עבודה
החל מהחודש: שכר המינימום בענף הבנייה יעלה בפעימות ויגיע ל-5,600 שקל
מה קורה כאשר יולדת חוזרת לעבודה ובעלה מחליף אותה בזמנו הפנוי ?
חוברת מידע אינטרנטית בנושא הריון
עדכון שכר המינימום החל ממשכורת חודש אפריל 2015
הנחיות בנוגע ליום הבחירות לכנסת
עדכון חקיקה – חובה על המעסיק לעדכן מועמדים לעבודה בתהליך המיון
מעסיקה לא קיימה את החובות שלה והעובד זכה בתביעה
חברת טיב טעם הורשעה בהעסקת עובדים בשבת
תיקון 51 לחוק עבודת נשים אוסר פיטורי נשים או גברים עקב טיפולי הפריה
אין יותר צורך להגיע ללשכות שירות התעסוקה בכדי לקבל פנקס עבודה לנוער
"מנקים בכבוד" החל מה-1/3/14 תינתן תוספת שכר של מאות שקלים לעובדי הקבלן בענף הנקיון במגזר הפרטי
הזהרו מלעזור לעובדים שהתפטרו , הסיכון בעשיית "טובה" לעובד תעלה לכם ביוקר
כמה שעות מותר לעבוד ביום ?
ארכיון

הרשמה לניוזלטר

עסק חדש

כל ההכוונה לפתיחת עסק חדש  הדרכה ותשובות לכל השאלות

פגישה ראשונה ללא תשלום    וללא התחייבות אצל רואי חשבון


עמוד הבית מידע מקצועי מאמרים דיני עבודה

10 הדיברות למעביד המבקש לפטר עובד

על מנת לפטר עובד יש לקיים את תנאי החוק
נכתב בתאריך 22/11/2009
דורון,טיקוצקי,עמיר,מזרחי עו"ד


דירוג:  
סה"כ 1 הצבעות  

המשבר הכלכלי העולמי לא פסח גם על ארצנו הקטנה, דבר אשר גרם לצערנו הרב, לגל פיטורים נרחב במשק. יחד עם הרצון של מעבדים רבים לפטר עובדים בכדי לצמצם בכוח אדם נוכח המשבר האמור, לעיתים נרמסות ברגל גסה, אף ללא בכוונת מכוון, זכויותיהם החוקיות והסוציאליות של העובדים המפוטרים. ספר החוקים מלא בהוראות המעגנות את החובה החלה על המעביד לשמור על זכויותיו של העובד כרימון, וההוראות הדנות בעניין זה הם אינן בגדר המלצה בלבד למעביד, אלא בגדר חובה חוקית שעליו לקיים ואין הוא רשאי להתנות על הוראות אילו, ובעגה המשפטית, המדובר בהוראות קוגנטיות.

 

אין חולק כי פיטוריו של עובד משפיעים הן על המפוטר עצמו, הן על המעביד המפטר והן על שאר העובדים הנותרים בעבודה. בדרך כלל מעבידים מתייחסים לפיטורי עובדים כחלק הקשה ביותר בתפקידם, משום שהפיטורין הם האירוע הטראומטי ביותר לעובד במקום העבודה, ממנו הוא חושש ביותר.

 

כאשר מנהל מעוניין לפטר עובד הן משיקולי יעילות, הן בשל ליקוי בביצועיו של אותו עובד או מכל סיבה אחרת, עליו לעמוד בתנאים מסוימים על פי חוקי המגן אשר כשמם כן הם, באים להגן על העובדים. ישנם מקרים רבים בהם פיטורי עובדים הם מנוגדים לחוק ואם ירצה העובד, הוא יוכל לתבוע את החזרתו לעבודה בבית הדין לענייני עבודה, כמו גם למימוש יתר זכויותיו החוקיות על פי דין. לאור הקושי המשפטי בו נתקלים מעבידים לפטר עובד, להלן מספר נקודות חשובות שיוכלו להאיר את עיניו של המעביד, בטרם בואו לעשות כן:

 

1.         חובה לנהוג בתום לב- על המעביד להגדיר לעובד מהן הנורמות והערכים שלהם הוא מייחס חשיבות גבוהה עוד בטרם העסקתו, כך שעובד שיפוטר יבין אילו נורמות הופרו על ידו אשר בעטיין הוחלט לפטרו, וכך גם תיחסך ממנו תחושות העוול - שהיא, בדרך כלל, המניע העיקרי להגשת תביעות. כאשר בית הדין לעבודה משתכנע כי עובד פוטר מסיבה שאינה מוצדקת או בדרך לא ראויה, הוא רשאי לחייב את המעביד במתן פיצוי כספי לעובד (זהו הסעד המקובל יותר) ובמקרים חמורים אף להוציא צו המבטל את הפיטורים ומורה להשיב את העובד לעבודתו.

2.         הודעה מוקדמת- חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001 (להלן: "חוק הודעה מוקדמת"), מחייב הן את המעסיק שמעוניין לפטר את עובדיו והן את העובדים שמעונינים להתפטר להודיע, במועדים שנקבעו בחוק בהתאם לוותק של העובד, כי ברצונו לסיים את מערכת היחסים ביניהם. את ההודעה יש להעביר בכתב ולציין בה את מועד מסירתה ואת מועד כניסת הפיטורין לתוקפם. עובד שפוטר ולא קיבל הודעה מוקדמת, זכאי לפיצוי בסכום השכר שהיה מקבל בעד התקופה במהלכה לא ניתנה לו ההודעה, לולא פוטר.

3.         החובה לערוך שימוע- בין היתר, גם החובה לערוך שימוע לעובד לפני פיטוריו נתפסת היום ע"י בתי הדין לעבודה כחלק מנורמה של התנהגות הוגנת וסבירה, שהמעביד חייב לפעול על פיה. החובה לקיים שימוע חלה כמעט לגבי כל מקרה של פיטורים, ללא קשר לסיבתם (משמעת, תפקוד ואפילו צמצומים), לסוג המעביד (ציבורי, פרטי), לאופי היחסים החוזיים (הסכם קיבוצי או אישי) ולסוג העובד (קבוע, זמני, חודשי, לפי שעות). אי קיום הליך שימוע בטרם התקבלה החלטה על פיטורי עובד, או קיום הליך שימוע פגום, עשויים להוביל לקביעה של בית הדין לעבודה, כי הפיטורים נעשו שלא כדין, ולעתים גם לגרום לביטולם.

4.         פיצויי פיטורין- כאשר עובד מפוטר מעבודתו, לאחר שנת עבודה רציפה באותו מקום עבודה, הוא זכאי לקבל פיצויי פיטורין, בסכום שכרו החודשי לכל שנת עבודה. עבור שנת עבודה חלקית, זכאי העובד לקבל פיצויי פיטורין בסכום של חלק יחסי משכרו החודשי. אי תשלום פיצויי פיטורין, או תשלום לאחר המועד הקבוע בחוק, יחשבו כהלנת שכר על כל המשתמע מכך.

5.         חל איסור על פיטורי עובדת בהריון ו/או עד חלוף 60 יום מתום חופשת לידתה - אין לפטר אישה בחופשת לידה, או אישה שחזרה מחופשת לידה אלא שכן, יש חובה בחוק להעסיקה במשך 60 יום מתום חופשת לידתה. אם ברצונו של המעביד/ה לפטרה עליהם לתת לה הודעה מוקדמת בהתאם לוותק שלה במקום העבודה.

6.         חל איסור על פיטורים בשל פרמטר מפלה (השקפה, ארץ מוצא, דת, גיל וכו...')- כפי שאסור להפלות בעת קבלה לעבודה, אסור גם לפטר אדם על רקע מפלה, כדוגמת מינו, נטייתו המינית, מעמדו האישי, גילו, דתו, הלאום שלו, ארץ מוצאו, השקפתו הפוליטית, ביצוע שירות מילואים או אם העובדת נמצאת בהריון/עוברת טיפולי פוריות. כל פיטורין על רקע זה ייחשבו כפיטורין מפלים.

7.         חל איסור על פיטורים בשל חברות או פעילות בוועד עובדים, או בשל רצון להתאגד או להשתייך לארגון עובדים- חוק הסכמים קיבוציים קובע כי מעביד אינו רשאי לפטר עובד או ירע תנאי עבודה של עובד, ולא יימנע מקבלה של אדם לעבודה, בשל פעולה הקשורה בחופש ההתאגדות של העובד, כמו חברות בארגון עובדים או בוועד עובדים.

8.         מכתב המלצה- מקובל כי במקרה של פיטורין שלא בשל התנהגות רשלנית של עובד, לכתוב לעובד מכתב המלצה המתאר את העובד ואת דרך עבודתו בצורה מפרגנת על מנת לעזור לעובד בהמשך דרכו ולשם ביום "מערכת היחסים" בין העובד למעביד על הצד הטוב ביותר.

9.         להעלות על הכתב את ההסכמות ולחתום עליהם למען הסדר הטוב. בשיחת הסיכום בין העובד למעביד יכול שיהיה כדאי, למען הסדר הטוב, ובשביל למנוע תביעות עתידיות, תלונות או כל אי הבנה בהמשך, לעלות על הכתב את הסכמות הצדדים ולחתום עליהם בהסכמה תוך הבהרה את סיבת הפיטורין, תשלום הפיצויים וסכום הפיצויים, אם בכלל, כתיבת מכתב ההמלצה וכדומה...

10.       וודאו כי כל התשלומים המגיעים לעובד המפוטר שולמו לו במלואם – בדרך כלל, מכסת התשלומים של העובד המפוטר אינה מסתיימת בתשלום פיצויי פיטורין בלבד. שכן, במהלך עבודתו צובר העובד ימי חופש, דמי הבראה, הפרשות סוציאליות ועוד הניתנים לפדיון כאשר יחסי העבודה מגיעים לקיצם ולכן, יש לוודא כי ההתחשבנות עם העובד מסתיימת במלואה.

 

 

לסיום נציין, כי אין לראות באמור כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי הואיל והאמור מעלה מכאן אינו ממצה את הסוגיה שבנדון עד תום

 

 


פיטורים
  תגובות  חזור למעלה עמוד להדפסה שלח לחבר דירוג המאמר להוספת תגובה  לקבלת RSS

| More

הפוך לדף הבית   |   דף הבית   |   הנהלת חשבונות   |   תקנון   |   ניוזלטר   |   ארכיון חדשות   |   קישורים   |   English   |   מפת האתר   |   צור קשר   |   החזרי מס

2009 © כל הזכויות שמורות לוורסל את וורסל רואי חשבון

פותח ע"י Guru4rent ועוצב ע"י Varydesign